Fik van Gestel

Fik van Gestel (1951)

Fik van Gestel woont en werkt in Gierle bij Turnhout. Als beeldend kunstenaar focust hij zich op het schilderij en de aquarel. Hij debuteerde begin jaren tachtig van de vorige eeuw. Zijn schilderijen werden al snel opgemerkt en naar analogie met de Duitse ‘Neue Wilden’ en de Italiaanse ‘Transavanguardia’ als ‘neo-expressionistisch’ omschreven. Dit ‘stempel’ heeft hij ondertussen al lang van zich afgeschud. 

Doorheen de jaren heeft hij het schilderen uitgediept en verfijnd en heeft hij zich de finesses er van eigen gemaakt. Daarbij legt hij een uitgesproken gevoel voor licht en kleur aan de dag, maar het opvallendst is ongetwijfeld zijn tactiele sensibiliteit. Deze laat hem toe om zeer genuanceerd om te gaan met de verf: van zwaar aangezet en dekkend tot dun, opaak en soms zelfs bijna doorschijnend. 

De essentie van het schilderen zoekt hij in het schilderen zelf. Het is niet alleen een fysiek, maar ook een mentaal proces waarbij het onderwerp van zijn schilderen vervat ligt in zijn voelen en denken, zijn ervaring met de hem omringende wereld. Zonder echt een figuratief schilder te zijn, zoekt hij in zijn en in ons collectief geheugen naar beelden die én picturaal interessant zijn, én betekenis in zich dragen. Beelden boeien hem namelijk pas als ze haast geïsoleerd, balancerend op de grens tussen figuratie en abstractie, meerduidig zijn. Door de combinatie van deze ambigue beelden en zijn gelaagde wijze van schilderen nodigt hij de kijker uit om het schilderij mentaal ‘af te werken’ door er zijn lezing, zijn interpretatie aan toe te voegen.

Jan Cools